Seminaret «NORGE 1150 ÅR, 872-2022» Litteraturhuset, Oslo 22. nov 2017

Seminar: Norge 1150 år, 872-2022

Sted: Wergelandsalen, Litteraturhuset, Oslo

Tid: 22. november 2017

Møteleder: Eva Nordlund

0900 Registrering, kaffe

0930 Velkomsthilsen v/Torgrim Titlestad  &  Chr. Anton Smedshaug

& 0950 Norge 872 – 2022 v/Anton Smedshaug

10.10 Sagaene og Norges alder – Torgrim Titlestad, professor ved Saga Heritage Foundation, Stavanger

1040 Hafrsfjord og 2022 – 

Målfrid Snørteland, direktør for Jærmuseet, Sandnes

1100 Pause, kaffe

1115 Forståelsen av Norge i unionstiden med Danmark

Øystein Rian, professor emeritus Universitetet i Oslo

1145 Vestfold, Slaget ved Nesjar og riksdannelsen

Kjersti Jacobsen, slagstedsarkeolog, Vestfold fylkeskommune

1215 Hvordan lokalisere rester fra Slaget i Hafrsfjord

Sigbjørn Daasvatn, Prosjektleder Subsea-7, Stavanger

1230 Lunsj

1315  Odel, lov og norsk selvstendighet

Trygve M. Slagsvold Vedum, partileder Senterpartiet

13.45 Opplesning Flatøybok om Harald Hårfagre

Ola B. Johannessen, skuespiller

14.00 Slaget i Hafrsfjords betydning for etableringen av Island

ved professor Alf Ragnar Nilsen

14.30 Nasjon, stat og moderne politikk

Professor Øyvind Østerud, professor emeritus Universitetet i Oslo

Pause med kaffe og bolle

1500 Med lov skal landet bygges, fra tingssystemet til Magnus Lagabøte og grunnloven

Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved Universitetet i Bergen

15.30 Det norske samfunns forutsetninger

Christian Anton Smedshaug, daglig leder av AgriAnalyse, Oslo

1690 Hvorfor bør vi feire 1150 års jubileum?

Torgrim Titlestad