Seminaret Norge 1150 år , 872 -2022

Mollywood dokumenterte seminaret. Du finner videopptak av innleggene under hver enkelt foredragsholder.

Sted: Wergelandsalen, Litteraturhuset, Oslo

Tid: 22. november 2017

Møteleder: Eva Nordlund

0900 Registrering, kaffe

0930 Velkommen, Torgrim Titlestad, Chr. Anton Smedshaug «Sagaene og Norges alder» – Torgrim Titlestad, professor ved Saga Heritage Foundation, Stavanger

1040 «Hafrsfjord og 2022» –  Målfrid Snørteland, direktør for Jærmuseet, Sandnes

1100 Pause, kaffe

1115 «Forståelsen av Norge i unionstiden med Danmark»

Øystein Rian, professor emeritus Universitetet i Oslo

1145 Vestfold, Slaget ved Nesjar og riksdannelsen

Kjersti Jacobsen, slagstedsarkeolog, Vestfold fylkeskommune

1215 Hvordan lokalisere rester fra Slaget i Hafrsfjord

Sigbjørn Daasvatn, Prosjektleder Subsea-7, Stavanger

1230 Lunsj

1315 Opplesning Flatøybok om Harald Hårfagre

Ola B. Johannessen, skuespiller

1330 Odel, lov og norsk selvstendighet

Trygve M. Slagsvold Vedum, partileder Senterpartiet (ikke bekreftet)

1345 Slaget i Hafrsfjords betydning for etableringen av Island

Anders Hansen, leder for Lærdomssetet på Leirubakki, Island

1415 Nasjon, stat og moderne politikk

Professor Øyvind Østerud, professor emeritus Universitetet i Oslo

Pause med kaffe og bolle

1500 Med lov skal landet bygges, fra tingssystemet til Magnus Lagabøte og grunnloven

Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved Universitetet i Bergen

1530 Grunnloven i 1814 sett i lys av norsk historie

Karsten Alnæs forfatter, (ikke bekreftet)

1600 Det norske samfunns forutsetninger

Christian Anton Smedshaug, daglig leder av AgriAnalyse, Oslo

1620 Hvorfor bør vi feire 1150 års jubileum?

Torgrim Titlestad og Magnhild Meltveit Kleppa (ikke bekreftet)